× This is the optional category header for the Suggestion Box.

Vajda o Đokoviću: Zahtevao sam od Novaka da završi sa Imasom i ponovo jede ribu!

Više
2 godina 2 meseci pre #19 od admin

Vajda o Đokoviću: Zahtevao sam od Novaka da završi sa Imasom i ponovo jede ribu!

Marjan Vajda intervjuu za slovački "Šport" otkriva da je jedna od uslova da se vrati timu Novaka Đokovića bio da srpski teniser raskrsti sa Pepeom Imasom.

"Tako je, ja sam zahtevao da završi sa njim, ali to nije bio moj glavni uslov. Morao sam Novaka da vidim lično, kao i da uspostavim tačan plan i program za neredne mesece. U Barseloni smo se oko svega dogovorili, i tada je odlučeno da u njegovoj okolini ne bi trebalo da bude toliko ljudi koliko je bilo. Hteo sam da tenis trenira, a ne da filozofira o njemu. On je teniser i to mora da mu bude prioritet. Tenis nije filozofija, već je sport između dva muškarca. Ako želi da njime vlada onda mora naporno da trenira, igra mečeve i ima jaku psihu. Kada vidite dobrog protivnika na drugoj strani mreže morate se koncentrisati kako da ga najbolje izbacite iz ritma i gde da pošaljete lopticu, a ne da razmišljate o Budi. Drago mi je što smo uspostavili te prioritete i mislim da je Novak, zahvaljujući njima, znatno napredovao posle 13 nedelja saradnje. Pobrinuo sam se da unosi dosta proteina. Gebhart Grič intenzivno radi na njegovoj kondiciji, a samim tim mu se vratila i mišićna masa. Novak je fantastičan prototip atlete, jer ima idealnu figuru za tenis, ali morao je da povrati mišićnu masu. Iako mu je dijeta gotovo striktno vegetarijanska, morala je da sadrži barem neke životinjske proteine, jer bez njih ovo sve ne bi bilo moguće. Ubacio je dosta ribe, jer drugu vrstu mesa nije hteo da jede. Ne želim da preterujem, ali mediji su prema Novaku kritičniji nego prema drugima. Nisu se lepo odnosili prema njemu, iako je on veliki šampion, kao Federer i Nadal. Novaka su nervirali mediji na početku povratka jer su ga konstantno pitali jedno te isto, a on je uvek bio iskren sa njima. Neki tabloidi su 'vadili' njegove reči iz konteksta, ali on je to sve prebrodio. Utišao je sve kritičare, a sada mogu o njemu da pišu samo lepe vesti. Na našem prvom zajedničkom turniru Novak nije bio mentalno jak, ali je napredovao i već sam na trećem zajedničkom turniru u Madridu video 'fleševe' starog Novaka. Poraz u četvrtfinalu Rolan Garosa od Marka Čekinata ga je ponovo 'oborio', a teško su pale i reči da neće igrati na travi. Uspeli smo da ga utešimo i nateramo da ponovo razmotri tu odluku. Svi su bili uključeni u to, ne samo ja. Dali smo mu energiju i napredak je viđen. Ipak, ključ svega je bio taj da je od momenta kad je kročio na travu glavni cilj bio napredak u igri. Bio sam skroz opušten i došao sam kod Novaka sa nekom novom energijom, koju je on osetio. Trenutno sam veoma dobro 'naštelovan'. Posle intenzivnog putovanja u poslednjih par meseci sada su mi potrebne dve, tri nedelje odmora kako bih napunio baterije.

Vaida to Djokovic: I asked Novak to finish with Imas and eat fish again! Marjan Vajda interviews for Slovakian "Sport" reveals that one of the conditions for returning to Novak Djokovic's team was to break the Serbian tennis player with Pepe Imas:

"That's right, I asked to finish with him, but that was not my main condition. I had to see Novak myself, as well as to establish the correct plan and program for the irregular months. We agreed in Barcelona, ​​and then it was decided that there should not be as many people as possible in his environment.I wanted to train, not to philosophize about him.He is a tennis player and it has to be his priority.Tennis is not a philosophy, but a sport between two men If you want him to rule then he has to work hard, play matches and have a strong psyche. When you see a good opponent on the other side of the net, you need to concentrate on how to get it out of the rhythm and where to send the ball instead of thinking about Buddha. I am pleased that we have established these priorities and I think that Novak, thanks to them, made a lot of progress after 13 weeks of cooperation. I made sure to bring in a lot of proteins. Gebhart Gric intensely works on his condition, and therefore he returned muscle mass Novak is a fantastic Prototype athlete, because he has an ideal tennis figure, but he had to regain muscle mass. Although his diet was almost strictly vegetarian, he had to contain at least some animal proteins, because without them all this would not be possible. He dropped a lot of fish, because he did not want to eat another type of meat. I do not want to exaggerate, but the media is more critical towards Novak than towards others. They did not treat him well, although he is a great champion, like Federer and Nadal. Novak was annoyed by the media at the beginning of the comeback because they constantly asked him the same thing, and he was always honest with them. Some tabloids 'practiced' his words from the context, but he overcame that. He silenced all critics, and now I can only write good news about him. On our first joint tournament, Novak was not mentally strong, but he was progressing and...

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.240 sekundi
U pogonu je Kunena Forum